Kooperatifimiz Ortaklarına ve Tüm Eğitim Gönüllülerine

Mersin Çağdaş Eğitim Kooperatifi,Mersin'in İlk Eğitim Kooperatifi

Kooperatifimiz Ortaklarına ve Tüm Eğitim Gönüllülerine

Ocak 1, 2017 Haber 0


   Bizler, eğitim hakkının temel bir hak olduğunu ve
her bireyin eğitim hakkını kullanırken mevcut olanaklardan sonuna kadar yararlandırılması ve bu amaçla fırsatlar yaratılıp önünün açılması gerektiğine inanan kişiler olarak ana okulundan üniversiteye söylemi ile Mersin Çağdaş Eğitim Kooperatifinde (MEÇEK) bir araya gelmiş bulunuyoruz.
Demokratik temsilin ve imecenin en güzel örneği olarak kooperatif oluşumu ile geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimi adına Mersin özelinde bir görev üslenmiş, hedefler belirlemiştir.
   

Mersin Çağdaş Eğitim Kooperatifinin temel amacı, ülkemiz eğitim sisteminde öteden beri var olan olumsuzluklara, eğitim sistemimizde son yıllarda yapılan bir kısım olumsuz değişikliklerinin de eklenmesiyle, örgün eğitim sistemin dışına itilerek eğitim hakkını kullanmaktan mahrum kılınan çocuk ve gençlerimize eğitim hakkından yararlanabilmeleri ve kaliteli bir eğitim alabilmeleri için barınma ve eğitim alanları ve birimleri oluşturmaktır. Bu amaç çerçevesinde, kooperatifimiz bilhassa mali imkansızlıklar nedeniyle eğitim alma imkanı bulamayan ve zorluk içinde bulunan kırsaldaki çocuk ve gençlerimize, eğitimin her kademesinde barınacakları ve kaliteli bir eğitim alacakları yurt ve okullar oluşturmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda kooperatifimiz bünyesinde oluşturacağımız eğitim birimleri ile çocuk ve gençlerimize fırsat yaratırken, onları Cumhuriyetimizin temel ilkelerine ve kazanımlarına bağlı, soran, sorgulayan, çağdaş ve aydınlanmacı birer bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

   Videoyu buradan izleyebilirsiniz
   

Öyle ki, ülkemiz eğitim sisteminde var olan olumsuzluklara, sistem değişikliği adı altında 4+4+4 modelinin dayatılması ile eğitim sistemindeki mevcut olumsuzluklar daha da derinleşmiştir. Hiçbir bilimsel gerekçeye dayanmaksızın dayatılan bu modelin bir sonucu olarak, bilhassa zorunlu eğitim çağında bulunan kırsaldaki çocuklarımızın eğitim ve öğreniminde başta barınma ve kaliteli eğitim alma gibi konularda yetersizlikler ve boşluklar çocuklarımızın, gençlerimizin ve onların ailelerini yeni arayışlar içinde olmasına yol açmıştır. Bu kapsamda ortaya çıkan boşlukları çok iyi değerlendiren ve kullanan tarikat, cemaat ve benzeri yapılanmalar, anayasal bir hak olan eğitim hakkından yararlanma çabası ve arayışı içinde olan çocuk ve gençlerimize ulaşarak, onlara yurt, dershane, öğrenci evleri vb. yapılanmalar ile sundukları imkanlar ile kendi çağ dışı düşüncelerin karanlığına mahkum ederek, yine kendi karanlık emellerine ulaşmak için onları bir nesne gibi görmekten ve kullanmaktan çekinmedikleri hususu hepimizce bilinen bir gerçekliktir.
    İşte, Mersin Çağdaş Eğitim Kooperatifi, eğitim sisteminde var olan bu acı gerçekliğe ve olumsuzluklara seyirci kalmayan, bilhassa maddi imkansızlık içerisinde bulunan çocuk ve gençlerimizi karanlık yapılanmalara mahkum etmemek için onlara el uzatıp, umut olmak ve onları Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı çağdaş, demokrat, laik ve aydınlık yüzlü birer bireyler olarak yetiştirecek eğitim birimleri oluşturmak amacıyla, ortaya çıkan bir imece oluşumdur. Son bir yıllık dönemde ülkemizde farklı kulvarlarda yaşanan olumsuzluklar böyle bir çalışmanın gerekliliği ve zorunluluğunun açık kanıtlarıdır. Böyle bir sosyal projeyi sahiplenmek ve hayata geçirmek için, tarikat, cemaat ve dernek adı altında ortaya çıkan farklı karanlık yapılanmaların öğrenci yurdu, öğrenci evi ve benzeri adı altında faaliyet gösteren karanlık mekanlarında kendisine emanet olunan hasta ruhlu insanların günlerce, hatta aylarca taciz ve kötü muamelesine maruz kalan çocuklarımızın sessiz çığlıklarını ve yine okuma aşkı ile köylerinden koparak Adana Aladağ a gelen ve burada yaşanan yurt yangını faciasında yanarak hayatını kaybeden çocuklarımızın sesli çığlıklarını duyabilmenin ve hissedebilmenin yeterli olacağı kanısındayım.
   

Bu nedenle, bir imece çalışması olan kooperatifimizde emeği ile katkı sunabilecek her kesimden insanın emeğine, ortak olmak yada bir tuğladan ibaret dahi olsa ayni yada nakdi bağış ve katkılarınıza ihtiyacımız vardır. Bu kapsamda, Cumhuriyetimizin temel değerlerine ve Atatürk ilkelerine inanmış, laik, demokrat, çağdaş ve yüzleri aydınlığa dönük tüm insanlarımızı hiçbir ayrım gözetmeksizin aramızda görmeye ve çalışmalarımıza katkı vermeye davet ediyoruz. Çünkü, bu ülkenin bir tek çocuğu ve genci dahi tarikat, cemaat, yada benzeri karanlık yapılanmaların ellerine bırakacak kadar sahipsiz ve değersiz değildir. Bu nedenle, Mersin Çağdaş Eğitim Kooperatifi olarak bu ülke ve bu ülkenin geleceği olan çocuklarımız için sizleri de aramızda görmek dileğiyle, kooperatifimiz adına yüzleri aydınlığa dönük tüm insanlarımızın yeni yılını ve yine tüm Mersinlilerin 3 Ocak kurtuluş bayramını kutluyor, saygılar sunuyorum.Mersin Çağdaş Eğitim Kooperatifi 

Başkanı Hasan Yılmaz